PARA LER  
AGRUPÉMONOS TODAS. LA LUCHA DE LAS ESPAÑOLAS POR LA IGUALDAD
Isaías LAFUENTE
Ed. Aguilar, Madrid, 2003. 327páxs.
Este libro relata a historia das mulleres que en España non se resignaron ao futuro que lles ofrecía unha sociedade que as consideraba cidadás de segunda e foron auténticas pioneiras na loita contra a marxinación. Gracias ao seu empeño, pagado ás veces coa cadea ou coa vida,

 

E-mail de Contacto | Aviso Legal