8 DE MARZO  
8 de Marzo 2021
8 de Marzo 2019
8 de marzo 2018
8 de marzo 2017
8 de marzo 2016
8 de marzo 2015
8 de marzo 2014
8 de marzo 2013
8 de marzo 2012
8 de marzo 2011
8 de marzo 2010
8 de marzo 2009
8 de marzo 2008
8 de marzo 2007
8 de marzo 2006
8 de marzo 2005
8 de marzo 2004
8 DE MARZO 2021

PROPOSTAS DIDÁCTICAS

A pandemia veu a evidenciar un problema que aínda non tiña solución, a conciliación da vida familiar e laboral. Cando falamos de conciliación estamos a referirnos ás medidas encamiñadas a favorecer que a traballadora e o traballador teñan condicións máis beneficiosas á hora de desenvolver a súa carreira profesional sen prexuízo da súa vida familiar.

POR QUE FACEMOS UN CHAMAMENTO PARA SECUNDAR A FOLGA DO 8 DE MARZO?
A responsabilidade dos coidados continúa a recaer maioritariamente nas mulleres. De feito, numerosas investigacións ao respecto denuncian que a crise do COVID-19 sacou á luz a vulnerabilidade das mulleres no mercado de traballo. Evidenciou que o coidado ten unha fenda de xénero que se debe atallar, poñendo a vida no centro, pois todas as persoas somos interdependentes: somos coidadoras e debemos ser coidadas. Nesta crise, temos o perigo de perder nuns meses todos os avances que fixemos as mulleres décadas atrás. E esta fenda de xénero pódese ampliar indefinidamente se as institucións non asumen a responsabilidade dos coidados.

QUE ESIXIMOS?
1. Políticas sociais que se ocupen dos coidados garantindo prestacións económicas, co fin de que as mulleres non teñan que prescindir da súa independencia económica para poder coidar ás persoas dependentes.
2. Establecemento de medidas de conciliación da vida laboral, familiar e persoal primando as mesmas oportunidades para homes e mulleres, coa finalidade de que ambos poidan progresar profesionalmente, e se elimine o teito de cristal para as mulleres.
3. Regulación do teletraballo, adaptando a duración e a distribución da xornada de traballo, permitindo a desconexión dixital, e facendo efectivo o dereito á conciliación da vida familiar e laboral.
4. A loita efectiva contra a precariedade laboral, os contratos de curta duración e a situación de discriminación sexual no ámbito laboral.
5. Medidas económicas concretas para paliar o impacto da violencia de xénero ante a crise do coronavirus, garantindo o adecuado funcionamento dos servizos destinados á protección das vítimas de violencia de xénero nas actuais circunstancias e o acceso de todas as mulleres a eses servizos.

DIFERENTES FORMAS DE SECUNDAR A FOLGA
SE SON UNHA MULLER
• Non acudir ao meu posto de traballo
• Non realizar ningunha tarefa relacionada co coidado das persoas dependentes.
• Non facer ningunha tarefa do fogar.

SE SON UN HOME
• Cubrir os servizos mínimos para que as miñas compañeiras poidan ir á folga.
• Encargarme dos coidados ás persoas dependentes da miña casa.
• Facer todas as tarefas do fogar que correspondan ese día.


É o momento de corresponsabilizarse, de asumir máis tarefas de coidados e de repartir equitativamente as tarefas domésticas.
É o momento de loitar para transformar unha sociedade patriarcal nunha sociedade plenamente igualitaria.
A consecución da igualdade é imposible sen a participación e a implicación dos homes.

 

E-mail de Contacto | Aviso Legal