INFORMACIÓNS VARIAS   
INFORMACIÓNS VARIAS
Comunicado da Asemblea de Mulleres do STEG
Dende hai 11 anos cada 26 de abril celebramos o Día da Visibilidade Lésbica no noso país. Esta data xurdiu como unha necesidade de poñer de manifesto que o que non se nomea non existe para a sociedade.
Unha sociedade que se presume heteropatriarcal donde as mulleres xa de seu somos discriminadas en moitos ámbitos, as mulleres lesbianas sufrimos unha dobre discriminación polo feito de ser mulleres e de ser lesbianas.
Historicamente tivemos que superar moitos prexuízos e persecucións, e aínda hoxe día en moitos países do mundo aínda as mulleres lesbianas sufrimos desde internamentos en institucións mentais, terapias de conversión e electroshock, violacións correctivas, penas de cárcere, e mesmo de morte, ademais do repudio familiar, social e laboral. En 72 países do mundo perséguese ás persoas LGTBI polo só feito de ser lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuales.
No noso país, avanzamos moito nas últimas décadas, onde loitamos e conseguimos unha igualdade de dereitos en moitos ámbitos grazas á loita feminista e dos colectivos LGTBI.
Aínda así habemos de pór de manifesto que quedan moitos logros por conseguir para que podamos dicir que hai plena igualdade e ausencia de discriminación para as mulleres lesbianas. E para iso esperamos que finalmente se chegue a unha Lei de Igualdade LGTBI en todo o territorio nacional garantista dos nosos dereitos, xa que non hai unha igualdade real plena .
Aínda as parellas de lesbianas habemos de estar casadas para poder rexistrar ás nosas fillas e fillos no Rexistro Civil por exemplo, ademais de non haber protocolos e formación específica sobre saúde sexual de mulleres que teñen relacións sexuais con mulleres cando para outros colectivos si existen devanditos protocolos. Igualmente, é necesario loitar por acabar coa discriminación lesbofóbica e machista na contorna familiar, social, educativa e laboral. O colectivo LGTBI encabeza nos últimos anos as estatísticas de delitos de odio, e case un 80% de devanditas agresións non se denuncian precisamente por medo a visibilizarse. Para iso hai que pedir unha maior formación e sensibilización aos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado.
É por iso que hai que pór en valor a importancia esencial da educación e para iso faise imprescindible abordar unha incorporación de materias sobre diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar en todos os niveis educativos, así como na formación universitaria de futuros docentes.
Do mesmo xeito, necesitamos dos referentes de mulleres lesbianas en todas as esferas públicas, política e social. Como dixo Kate Millet, o persoal é político, e o político afecta ás nosas vidas até o último dos ámbitos da mesma. Así pois o maior reto ao que nos enfrontamos é o avance da ultradereita nos últimos tempos. Unha ultradereita que empeza a entrar nas institucións democráticas pretendendo facernos retrocer décadas atrás en materias de dereitos xa adquiridos e consolidados. Tratando de invisibilizarnos e meternos no armario máis escuro, ninguneando ás nosas familias, as cales non son consideradas polos ultradereitistas como tal.

Por todo iso faise imprescindible a visibilidade en todos os ámbitos (social, cultural, político, sanitario e educativo) para crear devanditos referentes, normalizar e emporderarnos a nós e as nosas familias. Crear unha sociedade máis segura e garantista dos nosos dereitos onde as mulleres lesbianas podamos ser e vivir en liberdade, diversidade, e con total igualdade.
-documento en pdf

                                                                                                                               26 de abril de 2019
                                                                                                                               Asemblea de mulleres do STEG
 

E-mail de Contacto | Aviso Legal