INFORMACIÓNS VARIAS   
INFORMACIÓNS VARIAS
Comunicado da Asemblea de Mulleres do STEG
Dende que en 1987 as integrantes da Rede Mundial de Mulleres polos Dereitos Reprodutivos acordaron declarar o 28 de maio como Día Mundial de Acción pola Saúde das Mulleres, conmemórase este día co propósito de reafirmar o dereito á saúde como un dereito humano ao que as mulleres deben acceder sen restricións ou exclusións de ningún tipo, e a través de todo o seu ciclo de vida.

En 2005, a Organización Mundial da Saúde, levou a cabo un estudo sobre a saúde das mulleres e a violencia doméstica contra elas, o informe posterior afirmaba que as mulleres son vítimas de actos de violencia física, sexual e psíquica no fogar, cometidos a miúdo polo seu compañeiro íntimo, así como en contornas onde hai conflitos e, na comunidade, a miúdo por persoas que coñecen. Ás veces morren como consecuencia desta situación ou permanecen en contornas inseguras. Os homes, en cambio, adoitan ser vítimas de actos de violencia perpetrados por descoñecidos. Fonte: García-Moreno, C., Jansen, H., Ellsberg, M., Heise, L., Watts, C., (2005). WHO Multi- country Study on women' s Health and Domestic Violence against Women. Xenebra: Organización Mundial da Saúde.
Con todo, non foi ata 2009 cando a OMS elaborou o informe As mulleres e a saúde. Os datos de hoxe, a axenda de mañá. Devandito informe reunía un conxunto de datos básicos sobre a saúde das mulleres e as nenas ao longo de toda a súa vida en distintas partes do mundo e en distintos grupos de poboación nos países. O VIH, as doenzas relacionadas co embarazo e a tuberculose eran, e seguen sendo, as principais causas de morte das mulleres de entre 15 e 45 anos no mundo enteiro.

Con todo, a medida que a muller envellece, as enfermidades non transmisibles pasan a ser as principais causas de defunción e discapacidade, particularmente despois dos 45 anos. En todo o mundo, os ataques cardíacos e ictus, con frecuencia considerados problemas «masculinos», son tamén as dúas principais causas de morte das mulleres. Como as mulleres adoitan presentar síntomas diferentes que os homes, as cardiopatías moitas veces non se lles diagnostican correctamente. Tamén tenden a padecer estas enfermidades máis tarde que os homes. Dado que as mulleres adoitan vivir en media entre seis e oito anos máis que os homes, representan unha proporción crecente da poboación de maior idade. As sociedades teñen que prepararse xa para abordar os problemas de saúde e os custos asociados coa terceira idade e prever os grandes cambios sociais que se producirán na organización do traballo, a familia e o apoio social.

Dicía a doutora Margaret Chan no discurso de presentación do citado informe que, antes de intervir ante calquera problema de saúde, era preciso facer balance da situación porque “o que se pode medir, pódese facer” e que […] “cando comparamos a saúde das mulleres e os homes, os factores que impiden que mellore a saúde da muller non son de carácter fundamentalmente técnico ou médico. Son de tipo social e político, e ambos corren parellos […]”.

No terreo da saúde pública é máis fácil distribuír medicamentos que cambiar actitudes e comportamentos, sobre todo comportamentos sexuais, ou que combater a discriminación e mellorar a situación da muller, porque as sociedades crean relacións de desigualdade e as políticas en vigor susténtanas.
Neste sentido, a Estratexia Mundial actualizada para a Saúde da Muller, o neno e o adolescente 2016-2030 (nótese o uso sexista da linguaxe), expón tres obxectivos fundamentais: Sobrevivir, Prosperar e Transformar, que requiren, para a súa consecución, a posta en marcha de múltiples medidas, entre elas un plan de financiamento e unha promoción de leis, políticas e normas que axuden a superar as barreiras mediante marcos xurídicos propicios. Un enfoque centrado na muller debe sustentarse en dous principios reitores: a promoción dos dereitos humanos e a igualdade de xénero. O dereito á saúde sexual e reprodutiva ( SSR) é un dos compoñentes do dereito á saúde consagrado no artigo 12 do Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais. A promoción da igualdade de xénero é fundamental para lograr a SSR de todas as mulleres, isto implica recoñecer e ter en conta a forma en que o poder desigual nas relacións íntimas das mulleres e as normas de xénero prexudiciais, afectan o seu acceso aos servizos de saúde e as súas experiencias cos mesmos.

Sobre orzamentos e vontade política en España, basta con facer unha procura do termo “financiamento” tanto no Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades como na Estratexia Nacional para a Erradicación da Violencia contra a muller, en ambos os casos obtense o mesmo resultado: non se atopa. Dos recortes nos Orzamentos Xerais do Estado demos boa conta nas rúas recentemente.
Cantas evidencias máis debemos achegar para demostrar que a desigualdade, os roles e as normas de xénero son prexudiciais para a saúde das mulleres?

-documento en pdf

                                                                                                                     Luns, 28 de maio de 2018.
                                                                                                                     Asemblea de Mulleres do STEG
 

E-mail de Contacto | Aviso Legal