INFORMACIÓNS VARIAS   
INFORMACIÓNS VARIAS
Manifesto da Asemblea de Mulleres do STEG
Segundo a UNESCO, o empoderamento das nenas e as mulleres comeza nos bancos da escola. A igualdade de xénero significa alfabetización, acceso á ciencia e posibilidades para que as nenas se convirtan en todo o que desexan. Isto é esencial para os dereitos humanos, para a saúde, para o desenvolvemento sustentable, para o tecido das sociedades no seu conxunto.
 O día 11 de outubro celébrase o Día Internacional das Nenas, instaurado por a Asemblea Xeral das Nacións Unidas desde 2011 (Resolución 66/170) co obxectivo de convidar os países da comunidade internacional a visualizar a situación en que viven as nenas e os retos aos que se enfrontan, así como promover os seus dereitos.
Esta data ten como finalidade por de manifesto os problemas excepcionais aos que se enfrontan tanto nenas como adolescentes, en temas como a discriminación e a violencia de xénero, tentando á súa vez priorizar o empoderamiento das menores e o cumprimento dos seus dereitos humanos.
A creación dun día para as nenas no calendario universal foi promovida desde 2009 pola ONG Plan Internacional, coa campaña internacional "Por ser nena" e estivo enfocada a acabar coa dobre discriminación que sofren millóns de nena: polo seu xénero e pola súa idade, sendo este o sector da sociedade máis discriminado en todo o mundo. Sofren discriminación en educación, saúde, traballo e vida familiar e, en países en vías de desenvolvemento nos que hai escaseza de recursos, as nenas son as máis vulnerables.
O benestar, os dereitos humanos e o empoderamiento dos 1.100 millóns de nenas do mundo son fundamentais para cumprir a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable. Tales obxectivos non se poden cumprir sen  facer unha énfase especial en lograr a igualdade de xénero.
A práctica da mutilación xenital feminina, frecuente nun gran número de países africanos e nalgúns asiáticos, é unha práctica tradicional que supón unha forma de violencia contra as nenas e unha violación dos dereitos humanos. Non entende de clases sociais nin de niveis educativos e adoita provocar infeccións, infertilidade ou mesmo a morte. En todo o mundo máis de 200 millóns de nenas e mulleres sufriron mutilación xenital. É un problema global que require unha solución global.
Cada vez prodúcense máis casos de nenas afectadas polo matrimonio infantil, violando os seus dereitos, restrinxindo a súa educación, danando a súa saúde e impedindo o seu progreso e as súas oportunidades de futuro. Ata a data, en todo o mundo, os avances na eliminación do matrimonio infantil son demasiado escasos. Os datos da UNESCO son abafantes: cada ano 15 millóns de nenas contraen matrimonio antes de cumprir os 18 anos.
As consecuencias do matrimonio infantil forzado son físicas, psicolóxicas e emocionais, ademáis de sociais e económicas, pois teñen poucas probabilidades de asistir á escola, son máis vulnerables a sufrir violencia, abusos e relacións sexuais forzadas.


Doutra banda, o embarazo precoz é unha das causas e consecuencias máis perigosas do matrimonio infantil. As complicacións do embarazo e o parto son a principal causa de mortalidade das nenas de 15 a 18 anos nos países en desenvolvemento.
De continuar a tendencia actual , 86 millóns de nenas en todo o mundo sufrirían algún tipo de mutilación xenital para 2030 e en 2020 máis de 140 millóns de nenas serán obrigadas a casar.
A violencia infantil, en todas as súas formas (acoso escolar, violencia familiar, explotación infantil ou violencia sexual) é unha das violacións de os dereitos da infancia máis estendida. Case a metade das agresións sexuais no mundo cométense contra nenas menores de 16 anos. Un claro referente mundial de violencia infantil son as nenas nixerianas secuestradas en 2014 por Boko Haram, usadas como trofeos de guerra, forzadas a ser esposas ou servas dos militares, algunhas delas convertidas en escravas sexuais ou nenas-bomba, e outras asasinadas por desobediencia.
A educación é un dereito que, en moitos casos, non se respecta, xeralmente en contornas nas que hai pobreza e escaseza de recursos. Ao redor de 63 millóns de nenas non teñen acceso a a educación e unha de cada tres non chega á educación secundaria.  As nenas tiñan en 2015 máis probabilidades de inscribirse na escola primaria que as das xeracións anteriores. Con todo, o matrimonio infantil e a violencia física e sexual  son os principais obstáculos para que as nenas accedan á secundaria e poidan incorporarse ao mercado laboral para saír de o círculo da pobreza.
Segundo a UNESCO, o empoderamiento das nenas e das mulleres comeza na escola. A igualdade de xénero significa alfabetización, acceso á ciencia e posibilidades para que as nenas  se convirtan en todo o que desexan. Isto é esencial para os dereitos humanos, para a saúde, para o desenvolvemento sustentable, para o tecido das sociedades no seu conxunto.
En momentos en que  dirixentes mundiais elaboran plans e orzamentos destinados a crear un mundo mellor, esiximos que se invista nas nenas, pois constitúe unha estratexia para o éxito. Existe un vínculo directo entre o progreso das nenas e o progreso de todos nós. Por exemplo: un ano adicional na escola secundaria pode incrementar os seus salarios entre un 15% e un 25%.
Desde a Asemblea de mulleres do STEG e Organización de Mulleres da C. I., denunciamos a frecuente violación dos dereitos das nenas e pedimos aos gobernos e sociedades que aumenten os esforzos para erradicar esta triste realidade.
No Día Internacional da Nena, con máis forza se cabe, apoiamos a loita para impulsar o progreso das nenas en todo o mundo DEIXEMOS QUE As NENAS SEXAN NENAS!

-documento en pdf
                                                                                                                 Asemblea de Mulleres do STEG
                                                                                                                 Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical

11 de outubro de 2017
 

E-mail de Contacto | Aviso Legal