ARTIGOS DE OPINIÓN   
ARTIGOS DE OPINIÓN
As palabras de Gallardón son un insulto á intelixencia

Violencia é non chegar a fin de mes. Violencia é soportar que as institucións celebren o 8 de marzo cunha bonita foto dos cargos públicos e as súas secretarías, nun país onde se incumpre o principio de igualdade nos salarios. Violencia é que os equipos de selección de persoal pregunten ás solicitantes femininas en idade fértil se teñen previsto quedarse empreñadas. Violencia é unha reforma laboral que flexibiliza uns criterios de despedimento que discriminarán, con toda seguridade, ás traballadoras que ousen quedarse empreñadas. Violencia é que en España non exista unha rede suficiente de garderías públicas, e que as privadas non desgraven no IRPF. Violencia é a asfixiante presión mediática que soportan unhas adolescentes abocadas a identificar o seu éxito persoal cun peso, unha talla e un aspecto físico determinado. Violencia é que os recortes priven de recursos aos centros de acollida de mulleres maltratadas, mentres a violencia machista desangra pouco a pouco este país. Violencia é que permanezan no seu cargo os xuíces que culpabilizan ás vítimas de agresións sexuais por provocar aos seus agresores. Violencia é a trata de mulleres escravas, que exercen a prostitución na vía pública e á vista de todos, sen que a policía deteña aos chulos que as vixían desde as esquinas. Violencia é que as mozas españolas mellor formadas da Historia non atopen un emprego que estea á altura das súas capacidades. A suma de todas estas violencias limita estruturalmente o exercicio da maternidade das mulleres paradas, mal pagadas, sen familiares que poidan coidar dos seus bebés, con empregos precarios, maltratado, prostituídos e mortos. Isto é tan evidente como que as palabras de Gallardón son un insulto á intelixencia de todas as mulleres. Tamén á dos homes, por certo.Almudena Grandes
 

E-mail de Contacto | Aviso Legal